Live Chats 2020

Plakidas, Kritharoulas, Antonopoulos & Parthenis

10 May

Richard Belderok

6 May

Nikos Spyridantonakis (NS Coaching)

4 May

vEveresting: Liouta & Boulmeti

30 April

Kostas Bardis

21 April

Yiannis Koutsouradis

20 April

Psouni & Lemontzoglou

11 April

Loukopoulou & Athanasopoulos

7 April

Goros, Amourgi & Condaf

25 March

Christos Geitonas & Makis Grapsas

23 March

Dubai – Almiraman Athletes

8 February